مهدي عبداللهي
متولد ١٣٥٧

تحصيلات:  رياضي كاربردي

شغل: IT

عناوين مهارت ها، علايق و فعاليت ها

مشاوره، طراحي، آموزش، نظارت و اجرا در زمينه هاي زير:

  • سيستم هاي اطلاعاتي و امنيتي
  • توليد نرم افزار اعم از بانك اطلاعاتي، MIS، محاسباتي و علمي
  • سيستم هاي اتوماسيون اداري
  • شبكه هاي كامپيوتري
  • راه اندازي كسب و كار انفورماتيك
  • آموزش يا گزينش نيروي كار تخصصي براي انفورماتيك
  • آموزش علوم كامپيوتر به صورت منطبق با نياز حرفه اي و براي طيف متنوع كاربران اعم از خانگي، تجاري و اداري و سازماني
  • آموزش هاي پايه اي ويژه ي كارآموزان و دانشجويان علوم انفورماتيك