عنوان مقاله

ايجاد بانك اطلاعاتي SQL Server از طريق كد نويسي

عنوان اصلي

Create a SQL Database Programmatically

كلمات كليدي

C#, VB, SQL, Windows, WinMobile, .NET (.NET2.0, .NET3.0, .NET3.5), SQL-Server (SQL2005), Architect, DBA, Dev, QA, Design

مؤلف

Moustafar

مرجع

http://www.codeproject.com

سطح

مبتدي

مترجم

مهدي عبداللهي

تاريخ انتشار

٩ اسفند ١٣٨٨

تعداد صفحه

٤

فايل هاي ضميمه

CreateDB.zip

دانلود متن مقاله

مقدمه

در اين مقاله ما توضيح مي دهيم كه چگونه مي توان با استفاده از اشياي SMO (MS SQL Management Objects) بانك اطلاعاتي MS SQL را از طريق كد C# ايجاد نمود. در اين مثال ما كار هاي زير را انجام مي دهيم:

١- شناسايي تمام سرور هاي MS SQL موجود در شبكه و درج نام آن ها در يك ليست كه كاربر آن را انتخاب كند

٢- كاربر نام بانك اطلاعاتي را براي ايجاد آن وارد مي كند.

٣- كاربر نام يك اشتراك كاربري اكتيو دايركتوري را براي دادن مجوز دسترسي بانك اطلاعاتي به آن انتخاب مي كند.

٤- زماني كه كاربر دكمه «ايجاد بانك اطلاعاتي» را كليك مي كند برنامه بررسي مي كند كه آيا بانك اطلاعاتي به اين نام از قبل موجود هست يا نه.