عنوان

ابزار خودكار مديريت پشتيباني

عنوان اصلي

Trouble Ticket Tool

كلمات كليدي

IT Management , Excel , Macro , VBA , Technical Support , Report

مؤلف

Greg Shultz, Jody Gilbert

مرجع

http://www.techrepublic.com

سطح

متوسط

مترجم

مهدي عبداللهي

تاريخ انتشار

١٣ اسفند ١٣٨٨

تعداد صفحه

فايل هاي ضميمه

TroubleTicketTool.xlsm

متن كامل داخل صفحه ي نخست فايل اكسل قرار دارد.

مقدمه

اگر اين سيستم را براي مديريت درخواست هاي اعلام شده به بخش پشتيباني استفاده مي كنيد به راحتي مي توانيد اطلاعات مربوط به اشكالات فني كاربران و سيستم ها را ذخيره، جستجو و توليد گزارش نماييد. ابزار خودكار مديريت پشتيباني با استفاده از VBA اطلاعات را در صفحات اكسل ذخيره مي كند و شما مي توانيد اطلاعات و گزارش هاي مورد نظرتان رو چاپ كنيد.