عنوان

طرح كلي مستند سازي يك شبكه ي كامپيوتري

عنوان اصلي

Network documentation outline

كلمات كليدي

IT Management, Network, Admin , Documentation

مؤلف

مرجع

http://www.techrepublic.com

سطح

متوسط

مترجم

مهدي عبداللهي

تاريخ انتشار

١٣ اسفند ١٣٨٨

تعداد صفحه

٣

فايل هاي ضميمه
عناوين مرتبط

دانلود متن كامل

در اين فهرست به عناوين آنچه كه بايد در يك مستند سازي جامع براي شبكه كامپيوتري در نظر بگيريم، اشاره مي كنيم. شما نيز مي توانيد با استفاده از تجربه تان اين فهرست را تكميل نماييد.