عنوان

ابزاري براي تبديل پروژه VC++2005 به linux makefile

عنوان اصلي Tool for converting VC++2005 project to linux makefile

كلمات كليدي

C++, C#, Visual Studio, 2005 , 2008 , Linux, Convert

مؤلف

Maria Adamsky

مرجع

http://www.codeproject.com

سطح

متوسط

مترجم

مهدي عبداللهي

تاريخ انتشار

١٦ اسفند ١٣٨٨

تعداد صفحه

٥

فايل هاي ضميمه

Src_sln2mak.zip

مطالب مرتبط

دانلود متن كامل

مقدمه

اين ابزار به صورت خودكار پروژه هاي Visual C++ 8.0 يا 9.0 را به linux makefile تبديل مي كند. نكته مهم اين است كه در هنگام تبديل شما چيزي را از دست نمي دهيد:كد منبع و فايل .sln و .vcproj هيچ وقت عوض نمي شوند..

علت

  • برنامه هاي شما مستقل از سيستم عامل مي باشد.
  • شما تصميم مي گيريد كه از Visual C++ 6 يا 8 يا 9 استفاده نكنيد.

اين دو دليل شما مجبور مي كند كه به صورت دستي makefile بسازيد و هر تغيير كوچك روي پروژه تان باعث ايجاد كار شديد فيزيكي در نگهداري makefile شود.

اين ابزار كار مورد نظر را براي شما به صورت خودكار انجام خواهد داد و توانايي نگهداري سيستم را برا ي شما فراهم مي كند.