عنوان

تبديل website project نگارش هاي قبلي ويژوال استوديو به web applications

در نگارش 2008

عنوان اصلي

Migrating website projects to web applications in VS2008

كلمات كليدي

C# 2.0, ASP.NET, Visual Studio 2008

مؤلف

Muneeb R. Baig

مرجع

http://www.codeproject.com

سطح

مبتدي

مترجم

مهدي عبداللهي

تاريخ انتشار

١٦ اسفند ١٣٨٨

تعداد صفحه

٥

فايل هاي ضميمه
مطالب مرتبط

دانلود متن كامل

مقدمه

درابتدا من براي ساخت وب سايت ها از VS2005 استفاده مي كردم. همانطور كه مي دانيد VS2005 برنامه هاي Website Solution را به گونه اي ديگر مديريت مي نمايد. به همين دليل فايل هاي پروژه اي (sln) را براي وب سايت ها ندارد.

Advertisements