عنوان

برنامه ي بانك اطلاعاتي در سيلور لايت نگارش ٢

عنوان اصلي

My First Data Application in Silverlight 2

كلمات كليدي

C#, Windows, Silverlight

مؤلف

Syed Mehroz Alam

مرجع

http://www.codeproject.com

سطح

مبتدي

مترجم

مهدي عبداللهي

تاريخ انتشار

٨ اسفند ١٣٨٨

تعداد صفحه

١٦

فايل هاي ضميمه

src_DBSilverLight.zip

src_DBSilverLight.zip (2nd Link)

مطالب مرتبط

دانلود متن كامل

دانلود متن كامل (لينك پشتيبان)

مقدمه

اخيرا كه استفاده از سيلورلايت را شروع كرده ام به قابليت هاي جالبي در آن برخورد كرده ام. تركيب امكانات نمايشي WPF و قدرت C# سيلورلايت را بسيار توان مند كرده است. هدف اصلي در اين مقاله استخراج داده ها از بانك اطلاعاتي و استفاده از آن در يك برنامه سيلورلايت مي باشد. اگر شما يك توسعه دهنده ASP.NET هستيد اين مقاله بهترين نقطه شروع براي آشنايي با سيلورلايت و شباهت هاي آن با ASP.NET مي باشد.

فهرست مطالب

مقدمه

گستره بحث

تذكر به برنامه نويسان ASP.NET

چرا WCF، مي خواهم به پوشه db دسترسي داشته باشم

شروع كار

ايجاد كلاس هاي LINQ

ايجاد سرويس WCF سيلورلايت

افزودن يك مرجع سرويس به پروژه سيلورلايت

ايجاد واسط كاربري

افزودن assembly براي استفاده از كنترل DataGrid

تركيب واسط كاربر

كنترل ListBox

كنترل هاي DataGrid

نوشتن كد

پر كردن ListBox

نمايش سفارش هاي يك مشتري

نمايش جزئيات سفارش زماني كه يك سفارش انتخاب مي شود

حذف بعضي ستون هاي ايجاد شده خودكار از dgOrderDetails

اتمام مرحله، اجراي پروژه

تعريف ستون ها

اجراي بعدي

ذخيره داده ها در بانك اطلاعاتي

نتيجه