عنوان

توسعه نرم افزار براي سيستم عامل ويندوز موبايل، بخش ششم: امنيت دستگاه و نصب نرم افزار

عنوان اصلي

Windows Mobile App Development Part 6: Device Security and Application Deployment

كلمات كليدي

C#, Win Mobile, XML, .NET, Dev

مؤلف

mstruys, dougturn

مرجع

http://www.codeproject.com

سطح

مبتدي

مترجم

مهدي عبداللهي

تاريخ انتشار

١١ فروردين ١٣٨٩

تعداد صفحه

١٣

فايل هاي ضميمه
مطالب مرتبط

دانلود متن كامل (لينك ١)

دانلود متن كامل (لينك ٢)

در اين مقاله مفاهيم مربوط به امنيت دستگاه هاي ويندوز موبايل را ياد مي گيريد. نصب برنامه و به روز رساني خودكار از طريق وب سايت هم در اين جا همراه با مثال، بررسي و بحث شده است. بخش بعدي با عنوان «توسعه نرم افزار براي وب موبايل» بخش پاياني اين سري مقاله ي ٧ قسمتي خواهد بود.

Advertisements