عنوان

نمونه ي سؤال آزمون ميان ترم درس كارگاه كامپيوتر رشته ي نرم افزار

عنوان اصلي
كلمات كليدي

نمونه سؤال، آزمون، ميان ترم، كارگاه كامپيوتر، رشته ي نرم افزار

مؤلف

مهدي عبداللهي

مرجع
سطح

مبتدي

مترجم

مهدي عبداللهي

تاريخ انتشار

٢٨ فروردين ١٣٨٩

تعداد صفحه
فايل هاي ضميمه
مطالب مرتبط

دانلود فايل ورد (لينك ١)

دانلود فايل ورد (لينك ٢)

اين مطلب يك نمونه ي سؤال ميان ترم درس كارگاه كامپيوتر رشته ي نرم افزار است كه در پاييز ١٣٨٦ آن را طراحي و برگزار كردم. به عنوان يك ايده مي توانيد استفاده كنيد.