عنوان مقاله

روش ارسال و دريافت پيامك از طريق مودم GSM

عنوان اصلي

How To Send and Receive SMS using GSM Modem

كلمات كليدي

C#, Windows, .NET, WinForms, Visual Studio

مؤلف

Ranjan.D

مرجع

http://www.codeproject.com

سطح

متوسط

مترجم

مهدي عبداللهي

تاريخ انتشار

٩ اسفند ١٣٨٨

تعداد صفحه

٩

فايل هاي ضميمه

src_SMSGSM.zip

GSMComm_v1.11_net1.1.msi

GSMComm_v1.11_net2.0_x86.msi

GSMComm_v1.11_net2.0_x64.msi

دانلود متن مقاله

توضيح مترجم: تصاوير داخل اين مقاله همان تصاوير مقاله ي اصلي هستند. سورس برنامه اي كه براي دانلود قرار داده ام به فارسي ترجمه شده و تمامي منو ها و پيغام ها به فارسي هستند. ليكن از آنجا كه مودم GSM در دسترس نبود، نتوانستم نگارش فارسي شده را اجرا نمايم و از اجراي آن عكس بگيرم.

مقدمه

برنامه ارسال و دريافت پيامك به صورت سرويس دهنده – سرويس گيرنده طراحي شده است و براي ارسال و دريافت پيامك مي توانيد از آن استفاده كنيد. اين برنامه منتظر پيامك هاي دريافتي مي ماند و اگر در يك قالب مجاز باشند آن ها را پردازش مي كند. توجه داشته باشيد پردازش پيامك دريافتي متناسب با كاربردي كه براي آن در نظر مي گيريم انجام مي گيرد كه بعدا توضيح مي دهيم. ابتدا مفاهيم زير را بررسي مي كنيم:

  1. تنظيمات پورت ارتباطي (com port)
  2. دريافت پيامك ورودي
  3. ارسال پيامك
  4. خواندن همه پيامك ها (ارسال شده توسط كاربران)
  5. حذف يكي يا همه پيامك ها

من از توابع كتابخانه اي GSMComm براي ارسال و دريافت پيامك استفاده كرده ام كه براي اين منظور ما نياز به يك تلفن يا مودم GSM داريم.