عنوان

مقایسه ی سیستم مدیریت بانک اطلاعاتی با سیستم مدیریت فایل برای ذخیره سازی اطلاعات

عنوان انگليسي

Database Management Systems Versus File Management Systems

كلمات كليدي

Database, RDBMS, File, FMS, OODBMS, ORDBMS

بانک اطلاعاتی، پرونده، سیستم مدیریت، رابطه

مؤلف

Dale Elizabeth Corey

مرجع

http://www.sqlservercentral.com

سطح

متوسط

مترجم

مهدي عبداللهي

تاريخ انتشار

17 مهر 1389 (تاریخ انتشار مقاله ی اصلی 27 ژوئن 2003)

تعداد صفحه

5

فايل هاي ضميمه
مطالب مرتبط

دانلود متن مقاله

 

مقدمه ی مترجم

این مقاله را در پاسخ به درخواست یک دانشجوی کامپیوتر ترجمه کردم. هر چند که تاریخ انتشار مقاله ی اصلی در زمان انتشار این ترجمه مربوط به 7 سال پیش است لیکن به دلیل پایه ای بودن محتوای مطلب، می تواند به عنوان مرجع مطالعه استفاده شود.

 

مقایسه سیستم مدیریت بانک اطلاعاتی با سیستم مدیریت فایل برای ذخیره سازی اطلاعات

یک سیستم مدیریت بانک اطلاعاتی (DMS=Database Management System) ترکیبی از نرم افزار کامپیوتر، سخت افزار و اطلاعاتی است که برای نگهداری الکترونیکی داده ها توسط کامپیوتر طراحی شده است. دو حالت سیستم مدیریت بانک اطلاعاتی DBMS ها و FMS ها هستند. به زبان ساده یک سیستم مدیریت فایل (FMS=File Management System) می تواند یک سیستم مدیریت بانک اطلاعاتی هم باشد که اجازه ی دسترسی به فقط یک فایل یا جدول منفرد را در یک لحظه به ما می دهد. سیستم های مدیریت فایل از پرونده هایی استفاده می کنند که هیچ رابطه ای با یکدیگر ندارند و در واقع اجداد همین سیستم های بانک اطلاعاتی هستند که دسترسی هم زمان به چند پرونده یا جدول را ممکن می نمایند. (شکل زیر) ادامهٔ نوشته